Fakta om flyktingsituationen

Inbördeskriget i Syrien startade 2011*. Det är nutidens värsta humanitära kris. Våldet har tvingat över 6,5 miljoner människor att lämna sina hem inne i Syrien. 4,8 miljoner barn, kvinnor och män har sökt skydd i grannländerna. Hälften av dem är barn och många är svårt traumatiserade**,*****.

Det brutala våldet i Irak har tvingat mer än fyra miljoner människor på flykt. Stora områden i landet är förlorade till IS och andra extremistgrupper – där hör övergrepp och tortyr till vardagen***.

Afganistans flyktingkris började vid Saurrevolutionen i 1978. Fler flydde under Sovjetunionens invadering 1979. Ännu fler flydde under inbördeskriget i början av 1990. När Talibanerna grep makten flydde ännu fler…****

* https://sverigeforunhcr.se/blogg/17-fakta-om-kriget-i-syrien-som-du-borde-kanna-till
** https://sverigeforunhcr.se/syrien#fakta
*** https://sverigeforunhcr.se/flyktingkris-i-irak
**** http://thediplomat.com/2015/09/afghanistans-32-year-refugee-crisis/
*****http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php

 

Mer än en miljon människor har korsat Medelhavet för att ta sig till Europa sedan början av 2015. Mer än 3 000 personer har drunknat eller försvunnit på Medelhavet, bara under 2016.*, **.

2015 ansökte 35 369 ensamkommande barn om asyl i Sverige (att jämföra med ca 7 000 under 2014). Av dessa var fler än hälften från Afghanistan (över 23 000). Den näst största gruppen om knappt 4 000 barn kom från Syrien, följt av Eritrea och Somalia. De allra flesta är pojkar (32 522) mellan 13-17 år. Av det totala antalet asylsökande 2015 var nästan 22 procent ensamkommande barn och ungdomar, jämfört med 8 procent av det totala antalet 2014***.

 

* https://sverigeforunhcr.se/europa
**http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php#_ga=1.59218468.885470694.1449171566
***http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande-i-sverige/ensamkommande-barn/

Fakta om Skänk varannan julklapp

Skänk varannan julklapp är en ideell förening, religiöst och politiskt obunden. Den bildades i november 2015, på initiativ av Karin Bååthe. Styrelsen består av Karin Bååthe, Anders Västergren och Mia Karlsson. Alla pengar som doneras via gåvoshopen går oavkortat till respektive ändamål. Det enda som dras av är kortlösningens avgift på 3-6%. Alla övriga driftskostnader (av sidan mm) bekostas av privata donationer och våra sponsorer.

Gåvobutiken är öppen till 6 januari 2017. De pengar som doneras via den, kommer först att landa på föreningens konto, för att sedan 7 januari 2017 distribueras ut till respektive organisation. Att detta, och all övrig ekonomi, sköts oklanderligt står Revisionsbyrå för.

Övriga pågående projekt

I och med att det talas så mycket om att det kommer bli ett sådant underskott till stadsfinanserna p g a ökningen av nyanlända, önskar vi också att det ska vara möjligt att skänka pengar direkt till statskassan. Dessa pengar ska vara öronmärkta för just migrationsverket, asylsökande m m. Tyvärr har Skatteverket ännu inte svarat på hur detta ska kunna göras rent praktiskt.