Gåvobutik

Här kan du donera direkt till de olika organisationerna. Vill du veta mer om någon organisation, kan du klicka på dess namn eller bild. Lägsta belopp är 50 kronor. Det går bra att betala via PayPal, eller vanlig kortbetalning/banköverföring (Payson).

Observera att du enkelt kan välja flera organisationer på en gång (eller samma organisation med olika belopp),  med en enda betalning.

OBS! Vi skickar inte ut gåvobevis per post. Efter genomförd betalning får du ett mail med bekräftelse samt länk till gåvobeviset. Ladda ner, skriv ut och ge bort.

Vill du hellre donera direkt till en organisation (ej via Skänk varannan julklapp) hittar du länkar längre ner på sidan.

Agera

 •  Insamling och förmedling av kläder samt förnödenheter
 •  Integrationsaktiviteter
 •  Engagerar och sysselsätter volontärer

Ensamkommandes Förbund

 • arbetar för integrering och motverkar utanförskap genom t ex rådgivning, läxhjälp och simträning
 • lindrar smärtan av ensamhet och ger ett sammanhang. Arrangerar läger, lär om naturen, pratar sex och samlevnad samt faran med droger
 • har öppet när andra har stängt bl a hela julen. Kontaktnät med över 100 volontärer guidar flera tusen nykomna ungdomar.

Läkare i Världen

 • erbjuder gratis vård till bl a papperslösa och EU-migranter via fasta och uppsökande kliniker
 • erbjuder juridiska råd och psykosocialt stöd till papperslösa
 • vittnar om brott mot de mänskliga rättigheterna och verkar för att alla ska ha rätt till vård

Refugees Welcome Stockholm

 • erbjuder stöd i form av juridisk rådgivning till asylsökande och människor på flykt
 • organiserar integrationsfrämjande insatser som svenskundervisning, språkcaféer och kollo för barnfamiljer
 • ser till att människor får ett värdigt bemötande

Refugees Welcome Sweden

 • länkar boende hos privatpersoner med flyktingar genom webbplatsen  refugees-welcome.se
 • finns i hela landet
 • uppmuntrar till låga hyror, helst gratis

RFSL Newcomers

 • ger juridisk och social rådgivning till hbtq-flyktingar
 • skapar en trygg social mötesplats och aktiviteter
 • ordnar boende i krissituationer

Organisationerna nedan kan du donera till direkt på deras egna hemsidor, följ länken vid respektive organisation.

Röda korset
Sverige:
Röda Korsets finns på stationerna dit många kommer, samt på transitboenden. Vi har sedan i september nått över 30 000 människor på flykt. Röda Korset finns också sedan tidigare på 150 asylboenden med sociala aktiviteter, träna svenska och barngrupper för att bidra till en bra start här i Sverige. Vi driver sex behandlingscenter för krigs- och tortyrskador, vårdförmedling för papperslösa och asylsökande samt erbjuder rådgivning i enskilda flyktingärenden. Vi hjälper också till att återförena familjer och ger stöd till ensamkommande flyktingbarn.

Läkare Utan Gränser
Humanitär medicinsk katastrofhjälp till människor som drabbats av väpnade konflikter, kriser, epidemier och naturkatastrofer samt till befolkningsgrupper som saknar hälsovård på grund av social eller geografisk isolering.
Vi driver räddningsinsatser till havs – både på Medelhavet och på Egeiska havet – och tillhandahåller sjukvård och psykiskt stöd i Sydeuropa och på Balkan. På många ställen delar vi ut förnödenheter och försöka att förbättra levnadsförhållandena för människor på flykt. Vi driver projekt på Sicilien och på de grekiska öarna där människorna anländer.

Unicef
Skapar en bättre värld för alla barn. Över hela världen kämpar vi i regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar för att varenda unge ska få den barndom som de har rätt till. FN har gett oss i uppdrag att arbeta för att barnkonventionen ska följas av alla länder som skrivit under den. Vi arbetar alltså inte med välgörenhet, utan kämpar för alla barns självklara rätt att få sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda.

Rädda barnen
Arbetar för att förbättra livet och framtiden för barn, i Sverige och i världen. Vi finns på plats för barn och deras familjer under nästan hela deras flyktväg. Från krigens Syrien och Afghanistan, genom de flesta av transitländerna – Libanon, Jordanien, Irak, Turkiet – samt många europeiska länder, till mottagandet här i Sverige för de barn som kommer hit. Varje dag jobbar vi för att säkra tryggheten för barnen som flyr. Barn som lever mitt i en väpnad konflikt är extremt sårbara. Deras vardag är slagen i bitar. Hemmet kanske är förstört, skolan borta, familj och vänner kan ha dött. Utöver att förlora livet riskerar de att utsättas för våld och sexuella övergrepp och rekryteras som barnsoldater.

Clowner utan Gränser
Vår mission är att sprida skratt, glädje och hopp. Vi skickar clowner och artister till barn och samhällen drabbade av krig, konflikt och andra kriser runtom i världen. Vi använder humor och lek för att upprätthålla människovärdet och som ett sätt att ge barn och vuxna möjlighet att utvecklas. I Sverige ökar vi kunskapen om och engagemanget för människor som befinner sig i utsatta situationer runt om i världen.

Sverige för UNHCR
På uppdrag av FN leder UNHCR arbetet med att skydda människor på flykt undan krig och förföljelse. UNHCR delar ut nödhjälp, kämpar för deras mänskliga rättigheter och ger människor på flykt en bättre framtid.
Människor som är på flykt har ofta lämnat allt bakom sig för att göra den farliga resan till säkerhet. UNHCR är på plats i alla världens stora konflikter och ger människor akut nödhjälp som tak över huvudet, mat, vatten och sjukvård.
De flesta flyktingar vill återvända hem. När det inte är möjligt ger UNHCR dem en chans att bygga upp sina liv på nytt.