Logga Läkare i Världen (1)

Läkare i Världen

  • erbjuder gratis vård till bl a papperslösa och EU-migranter via fasta och uppsökande kliniker
  • erbjuder juridiska råd och psykosocialt stöd till papperslösa
  • vittnar om brott mot de mänskliga rättigheterna och verkar för att alla ska ha rätt till vård

Produktbeskrivning

Läkare i Världen grundades 1991 och är en del av det internationella nätverket Médecins du Monde. Tillsammans driver nätverket mer än 300 hälso- och sjukvårdsprojekt i över 70 länder. Vi är en människorättsorganisation som slåss för allas rätt till vård. Detta gör vi bland annat genom vårdinsatser, psykosocialt stöd och juridisk rådgivning. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och har som utgångspunkt att tillgång till bästa möjliga hälsa är en mänsklig rättighet.

Vi driver medicinska kliniker där vi erbjuder vård till de som inte har tillgång till subventionerad vård i Sverige, främst till EU-medborgare och tredjelandsmedborgare. I Sverige har vi verksamheter i Stockholm, Uppsala, Örebro, Östersund, Umeå, Luleå och Skåne.

Tusentals människor har under åren fått gratis vård och mediciner på kliniken. Vi har också en psykosocial mottagning samt en juridisk rådgivning som erbjuder papperslösa människor samtalsstöd och hjälp med att driva asylprocesser. Varje år bidrar vi till att många människor får en chans till ett nytt och tryggare liv i Sverige. Under 2015 hjälpte vi nästan 100 personer med att få permanenta uppehållstillstånd.

Alla läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, jurister, tolkar och psykologer inom Läkare i Världens verksamheter arbetar ideellt. Varje år hjälper vi mellan 1 000 – 2 000 utsatta människor med medicinsk vård, psykosocialt stöd och juridisk rådgivning. Vi har under de senaste åren sett en ökning av antalet människor som är i behov av hjälp på grund av rådande lagar.

Läkare i Världen erbjuder inte bara hjälp till marginaliserade människor, vi vittnar också om de brott mot mänskliga rättigheter vi ser och arbetar aktivt för att alla människor ska få tillgång till vård.

 

Mobila Kliniker

Läkare i Världen har två mobila kliniker; en är verksam i Stockholm/Uppsala-regionen och den andra finns i Skåne. De mobila klinikerna är utrustade med ett undersökningsrum och ett samtalsrum. De används för att ge vård men även för hälsosamtal. De mobila klinikerna är nya för 2016.

 

Vår Juridiska rådgivning och psykosociala mottagning

Att söka asyl och få sina asylskäl prövade är en mänsklig rättighet. För en bra livssituation och långsiktig hälsa behövs grundläggande trygghet i form av uppehållstillstånd, bostad och inkomst. Läkare i Världen erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning med fokus på asyl- och migrationsrätt för papperslösa människor.

Många migranter – inte minst papperslösa – lever under mycket svåra förhållanden vilket skapar stor stress och såväl fysisk som psykisk ohälsa. Därför driver Läkare i Världen också en psykosocial mottagning i Stockholm där papperslösa och andra migranter får stöd och hjälp kostnadsfritt.

I samarbete med Läkare i Världens juridiska rådgivning genomför den psykosociala mottagningen omfattande utredningar av enskilda personers psykiska hälsa. Psykisk ohälsa bland migranter hänger ofta samman med stress, hot och förföljelser. Personer som besöker den psykosociala mottagningen erbjuds om möjligt även stöd och hjälp att kontakta myndigheter och liknande.

Läkare i Världens Juridiska och psykosociala mottagning bemannas uteslutande av volontärer. På rådgivningen arbetar psykologer, psykoterapeuter, psykiatriker, jurister, tolkar och andra medarbetare.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Läkare i Världen”