NewcomersSmallLogo

RFSL Newcomers

  • ger juridisk och social rådgivning till hbtq-flyktingar
  • skapar en trygg social mötesplats och aktiviteter
  • ordnar boende i krissituationer

Produktbeskrivning

RFSL Newcomers är ett nätverk för asylsökande hbtq-personer. Nätverket skapades utifrån ett behov, då nyanlända hbtq-personer varken fick stöd eller information om sina rättigheter vid ankomsten till Sverige. Idag är RFSL Newcomers en stödgrupp såväl som en social mötesplats. Vi har medlemsträffar med aktiviteter, språkundervisning, hälso- och sjukvårdsupplysning med samtalsterapi, stöd och rådgivning – både socialt och juridisk.

Vi stödjer hbtq-flyktingar genom juridisk rådgivning i asylprocessen och personliga stödsamtal. Många som kommer i kontakt med RFSL Newcomers behöver även hjälp för att kunna tillgodose sina mest grundläggande behov så som mat, medicin, busskort, kläder eller någonstans att bo.

Personerna som kommer i kontakt med RFSL kan exempelvis behöva hjälp med att skriva en inlaga eller överklaga sitt ärende till migrationsdomstol men många har också allmänna frågor om asylregler eller undrar över möjligheterna att komma till Sverige om man har en pojk- eller flickvän här (så kallade anknytningsärenden).

RFSL kommer i kontakt med asylsökande och flyktingar från hela världen men andelen från olika länder varierar naturligtvis beroende på förändringar av lagstiftningen och i vilken utsträckning hbtq-personer förföljs i regionen.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “RFSL Newcomers”